Boys Varsity Golf falls to Overlake School 170 – 171

171 - 170